Vossen

vos overlast verjagen
(Vulpes vulpes L.)

Vossen verplaatsen hun verblijfs- en jachtgebied waar het meeste voor hen te halen is. Op zoek naar voedsel komen zij steeds meer voor in de bebouwde kom en veroorzaken daar ook in groeiende mate overlast.

Hoe ziet een vos eruit?

Een vos is maar weinig groter dan een flinke kat, hoewel hij door zijn lange vacht en dikke staart vooral ’s winters bedrieglijk groot lijkt. De vos heeft een oranjebruine, rode of bruingrijze vacht, korte poten en een langgerekt lichaam. De rug is donkerder dan de flanken en de buik is grijs tot bijna wit. Hij heeft een dikke, lange staart vaak met een witte punt.
Hij heeft grote puntige oren die aan de achterzijde zwart zijn, een zwart-witte snuit en amberkleurige ogen. De wintervacht is veel dikker dan de zomervacht en meestal grijzer van kleur. De vos heeft een goed gehoor en reuk maar ziet minder scherp.

Afmetingen

Kop-romplengte: 50 – 80 cm, Staart: 33 – 50 cm, Gewicht: 3,5 – 10 kg
Het mannetje (rekel) is groter dan het vrouwtje (moer)..

Leefwijze en voortplanting

De vos is inheems, een schemer- en nachtdier en leeft in familiegroepen bij elkaar.
De vos leeft vooral in gevarieerde landschappen, bosrijke gebieden, parklandschappen, heide, venen, polders; heeft een eigen territorium 100 tot 400 ha.; De paartijd valt in december tot februari, draagtijd: 7 à 8 weken, nestgrootte 4 tot 5 jongen; jongen zijn tussen 6 tot 10 maanden zelfstandig en gaan op zoek naar eigen leefgebied; hebben weinig natuurlijke vijanden.
Maximale leeftijd: 10 tot 11 jaar, gemiddeld 3 jaar.

Problemen of overlast veroorzaakt door vossen binnen de bebouwde kom.
  • Vuilniszakken stukvreten
  • Kippenhok of kinderboerderij waar ze in een nacht bijna alles doodmaken.
  • Holen maken onder woningen/gebouwen (Gevolg stank door aanwezige dode prooidieren)
  • Graafwerkzaamheden: Dijken, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen.
  • Ontvreemden pluimvee konijnen en lammeren in buitenrennen; wildschade door wegvangen van jonge vogels, jonge hazen en jonge konijnen; overbrengen van ziekten (hondsdolheid (rabiës), vossenlintworm e.d.)

Hoe kan ik vossen weren en bestrijden?

Soms is het mogelijk om vossen te weren. Dit is met name mogelijk rond gebouwen. Hier kan men dan horizontaal tegen de muur aan gaas of tegelwerk neerleggen waardoor het voor de vos bijna onmogelijk wordt om onder de fundering door te graven. In alle andere gevallen is wering bijna niet mogelijk.

Het vangen van vossen

Mochten de vossen niet geweerd kunnen worden dan kan er een mogelijkheid zijn om ze te vangen. Dit vossenvangen gebeurt met kooien waarin ze levend worden gevangen. Als de vossen zijn weggevangen leert de ervaring dat er eigenlijk geen vos meer op dezelfde locatie terugkomt.
In het buitengebied bestaat ook de mogelijkheid de vossen te bejagen met behulp van geweer en met gebruik van een lichtbak ’s nachts.
Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist.

Ontheffing nodig?

vossen worden vaak dood gereden
vossen worden vaak doodgereden

Het vangen en verjagen van vossen in de bebouwde kom in opdracht van particulieren is vaak moeilijk omdat men alleen een ontheffing kan krijgen op basis van een van de volgende punten:

  • In het belang van volksgezondheid/openbare veiligheid
  • In het belang van veiligheid luchtverkeer
  • Ter voorkoming van schade aan gewassen/vee/bossen en bedrijfsmatig visserij en wateren
  • Ter voorkoming van schade aan Flora/ Fauna

Heeft u problemen met vossen?

Heeft u overlast of hinder van vossen of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw vossenprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

Bezoekers van deze pagina lazen ook:

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links