Muskusrat

Ondatra zibethicus, L.

muskusrat op gazon

De muskusrat lijkt zich steeds sterker te ontwikkelen hetgeen voor ons land een ramp kan gaan worden omdat muskusratten gigantisch veel schade aanrichten aan dijken, taluds en andere natuurlijke water en zeeweringen.
De muskusrat is namelijk een graver bij uitstek.
Met name bij oevers van watergangen en in dijken vindt men veel muskusratten.

Hoe meer muskusratten er zijn hoe meer holen er gegraven worden, waardoor de dijken en waterscheidingen poreus en daardoor kwetsbaar worden.
Mogelijk gevolg kan zijn het doorbreken van dijken en dus het onderlopen van laag gelegen land. De muskusrat wordt bij onze zuiderburen regelmatig gevangen en als delicatesse – het waterkonijn– opgediend.
Wat dat betreft kunnen ze nog even vooruit.

Waar leven Muskusratten?

muskusrat zwemt

In heel Nederland komt de muskusrat voor.
Alleen de Waddeneilanden zijn tot nu toe gespaard gebleven. Pas sinds het begin van de 20e eeuw is de muskusrat in Nederland. Speciaal voor de productie van bont is het diertje destijds in Tsjechiƫ ingevoerd. Doordat de kwaliteit van zijn pels echter te wensen overliet zijn de toen aanwezige dieren vrijgelaten en zijn ze verwilderd. Omdat ze van oorsprong niet in Nederland voorkwamen hebben ze ook weinig natuurlijke vijanden waardoor zij zich behoorlijk kunnen handhaven.
De nesten van de muskusrat bevinden zich in een sterk begroeide omgeving, zoals tussen riet en biezen. De voorkeur gaat uit naar de oevers van stilstaand water.
In de oevers, dijken en dammen graaft de muskusrat gangenstelsels.
Tegen de winter maakt hij vaak een winterhut in ondiep water. Zij leven van planten en knol- wortel- en graangewassen.

Hoe ziet een muskusrat eruit?

muskusrat

Een muskusrat heeft een gedrongen bouw en oren die bijna in de vacht verborgen zitten. Zijn pels is op de rug bruin tot grijs en op de buik lichter van kleur. Het dier kan 30 tot 40 cm lang worden, met een (paling)staart van ongeveer 20 centimeter. Jaarlijks hebben de muskusratten 3 nesten met ongeveer 5 jongen. Ze leven 2 tot 3 jaar.

Meldingsplicht:

Voor muskusratten geldt geen meldingsplicht meer. Zodra u een muskusrat heeft gezien kan u de plaats melden bij uw waterschap. Landelijk is een coƶrdinator muskusrattenbestrijding in dienst. Ook heeft elk waterschap speciaal opgeleide mensen in dienst, die iedere werkdag op pad zijn als muskusrattenvanger.

Mocht u een muskusrat hebben gezien, of weten waar een nest of gangenstelsel zit,meldt dit dan bij uw waterschap! zie www.muskusrattenbestrijding.nl

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links