De Huismuis

Huismuis-megades Mus musculus L.

Uiterlijk van een muis:

De Huismuis is aan de rugzijde lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter. Er bestaan vele kleurvarieteiten, witte exemplaren (albino) worden vaak als proefdieren gebruikt. De huismuis is slank gebouwd, een spitse kop, grote oren en duidelijke kraalogen, het lichaam is dicht behaard, de staart is vrijwel kaal, lang en dun. De volwassen muizen zijn ca. 8 cm lang (lichaam) en wegen ca. 25 gram.

Leefwijze van de huismuis:

huismuis tandenHuismuizen komen zeer algemeen voor zowel binnen als buiten gebouwen. Ze kunnen zich uitstekend aanpassen aan de omstandigheden het zijn zeer goede klimmers waardoor ze overal in gebouwen voorkomen. Huismuizen voeden zich met allerlei producten met een zekere voorkeur voor granen, spek en suikers. Ze leven in familieband in een eigen leefgebied (territorium), de ontwikkeling is snel, de vrouwtjes zijn na 2 maanden geslachtsrijp en produceren in een jaar tijd 8 – 10 worpen van gemiddeld 6 jongen.

Schade die muizen veroorzaken:

De huismuis volgt de mens in zijn woning, fabrieken, opslagplaatsen, enz. Ze zijn zeer nieuwsgierig en beschadigen allerlei producten en materialen om hun knaagdrift te bevredigen, ze kunnen daarbij ziektekiemen overbrengen of door knagen kortsluiting veroorzaken. Door het beschadigen en vervuilen zijn ze derhalve ongewenst.

Hoe kan ik muizen weren?

Door goede bouwkundige voorzieningen, zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatie openingen en openingen in muren kleiner dan 5 mm, kunnen met goede weringsmaatregelen muizen buiten gehouden worden. Ook een goede hygiene (nette opslag van producten en verwijdering van afval, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d) is van belang om de aanwezigheid van muizen tegen te gaan.

Hoe bestrijden wij muizen?

Na een grondige inspectie van het object en de omliggende terreinen, worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots ingericht hierin wordt giftig lokaas uitgezet. De gebruikte bestrijdingsmiddelen (rodenticiden), zijn z.g anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Na 3 tot 11 dagen opname treedt pas na 5 tot 14 dagen sterfte op. Tijdens deze inspectie wordt er ook gelet op gaten, kieren en doorgangen waar muizen binnen kunnen kunnen komen.

Tips & tricks tegen muizen

muizenpoep
muizenpoep
Door een preventieve aanpak d.w.z regelmatige inspectie (minimaal 8x per jaar) van terrein, gebouwen en opgeslagen produkten kunnen problemen worden voorkomen. Let daarbij altijd op de bouwkundige toestand van het object en de hygiene in het algemeen.

Problemen met muizen?

Heeft u overlast of hinder van muizen of andere plaagdieren? Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw muizenprobleem! Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier. mega-des logo Telefoon: 0320-286900 Email: info@megades.nl Gerelateerde zoekopdrachten:
Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links