Meeuwen

meeuwen overlast bestrijden wering
Larus spp.

Meeuwen zijn vrij grote vogels, meestal grijs of wit en worden gekenmerkt door hun typische schelle krijsende roep.
Het betreft dan in de meeste gevallen de zilvermeeuw, (kleine) mantelmeeuw en stormmeeuw.

Algemene informatie over meeuwen

De meeste meeuwen zijn carnivoor en eten zowel aas als levende prooien. Meeuwen zijn vernuftige, nieuwsgierige en intelligente vogels, ze spreiden complexe communicatiemethodes tentoon en hebben ver ontwikkelde sociale structuren.
Zo is in veel meeuwenkolonies defensief pestgedrag waar te nemen, waarmee potentiële vijanden op afstand worden gehouden. De meest voorkomende meeuw in het kustgebied is de zilvermeeuw.
Echter, door de komst van de vos in de duinen zoeken steeds meer meeuwen hun toevlucht in de stad. Daar zitten en broeden meeuwen bij voorkeur op daken. Hebben ze eenmaal een dak uitgekozen, dan is de kans groot dat diezelfde meeuw het daarop volgende jaar terugkeert naar hetzelfde dak. Hun jongen, die na 3 jaar geslachtsrijp zijn, keren ook bij voorkeur terug naar hun geboorteplek.

Leefwijze en overlast van meeuwen.

meeuw overlast wering bestrijden

Vooral in de kustplaatsen kunnen meeuwen overlast veroorzaken door hun nestelgedrag. Bij sommige bedrijven, met een grote oppervlakte van half verharde terreinen waar relatief veel rust heerst, willen meeuwen broeden. Meestal is dit geen probleem. Met name in de steden kunnen meeuwen door het nestelen op gebouwen, geluidsoverlast, uitwerpselen en het stukscheuren van (te vroeg buiten geplaatste) vuilniszakken voor overlast zorgen.

Met name zilvermeeuwen ( Larus argentatus ), kleine mantelmeeuwen ( Larus fuscus graellsii ) of stormmeeuwen ( Larus canus ) kunnen voor problemen zorgen.

Deze soorten tonen vaak agressief gedrag naar mensen vanaf het moment dat de eieren bijna uitkomen, aangepikt zijn en als ze nog niet vlieg vlugge jongen hebben. De bovengenoemde meeuwen hebben de eigenschap om in kolonies te broeden. Deze eigenschap zorgt er voor dat het grote aantal meeuwen dan voor overlast zorgt. Het zijn dan de uitwerpselen die medewerkers bevuilen en materialen aantasten. Ook bevatten de uitwerpselen vaak ziektekiemen die voor de mens ook schadelijk kunnen zijn.
Ook zijn de Zilvermeeuwen en Stormmeeuwen het meest geneigd om niet alleen op de grond, maar ook op installaties en in kabelgoten te nestelen. Nesten van Zilver- en Stormmeeuwen kun je vinden op grote hoogten in open fabrieken en op installaties en silo’s.

Wering en bestrijding van meeuwen.

Er zijn meerdere oplossingen te bedenken om de meeuwen overlast tegen te gaan. U kunt hierbij denken aan weren, verjagen of nestbehandeling.

Het weren van meeuwen

Bij meeuwen weren kan men denken aan het aanbrengen van pennen op de nok van daken of op randen van gebouwen welke meeuwen gebruiken als uitkijkpunt. Op wat kleinere platte daken kan men in sommige gevallen netten plaatsen welke horizontaal over het dak gespannen worden. Zo voorkomt men dat meeuwen daar kunnen gaan zitten. Op grote terreinen of parkeerplaatsen waar meeuwen ieder jaar terugkomen om te broeden, hebben wij met succes een perfecte oplossing gevonden om uw terrein of parkeerplaats vrij te houden van broedende meeuwen.