Huisboktor

Hylotrupes bajulus, L.

Hoe ontwikkelen huisboktorren zich?

HuisboktorDe huisboktor is een houtaantastende kever die zich voornamelijk tegoed doet aan het hout van naaldbomen.
Met name in de zomerperiode komen de kevers tevoorschijn. In die periode legt het wijfje ongeveer 200 eitjes.
Deze eitjes hebben tussen de 2 en 5 weken nodig om uit te komen, en zich te ontwikkelen tot larve. De fase van larve tot imago (volgroeid insect) kan 3 tot 11 jaar duren. Het zijn met name deze larven die de schade aan het hout aanrichten. Soms kan men de larven zelf horen knagen in het hout.

Wanneer de boktor eenmaal in het hout zit. is het vrijwel onmogelijk om daar zelf iets aan te doen. Het vereist de nodige kennis en kunde om de boktor in het hout te kunnen bestrijden, zonder daarbij al het hout te beschadigen. Wanneer u constateert dat er een houtaantaster bij u is binnengedrongen en dat kunt u constateren doordat er boorsel op of bij het object ligt, kunt u dan ook het beste contact met ons opnemen, wij kunnen dan voor u bepalen of het om de Huisboktor gaat of een andere houtaantaster.

Welke schade richt de huisboktor aan?

de Larve van de Boktor richt de grootste schade aan.
de Larve van de Boktor richt de grootste schade aan.

De kevers verschijnen in de maanden juni tot september.
Ze hebben lange draadvormige, naar achteren gebogen, antennes. Kort na de paring legt het wijfje 140-200 eitjes in naden en spleten van het hout. De larven boren zich in het hout en bevinden zich dicht onder de oppervlakte. Als ze ouder zijn boren ze zich dieper in het hout. In de winter houden ze zich stil, maar in de zomer daarentegen zijn ze goed te horen. De verpopping van larve naar het uiteindelijke volwassen imago gebeurt in het voorjaar. De toekomstige uitgang naar buiten is voor het grootste deel voorgeknaagd. Een dun laagje hout is het enige wat de kever nog rest om vervolgens in de zomer uit te vliegen. Ongemerkt kan de boktor gehele dakconstructies aantasten, wegvreten of zelfs dikke balken en planken verpulveren.
De Huisboktor staat bekend als grootste en één van de gevaarlijkste houtboorders binnen gebouwen. De kever komt in veel landen voor.

Hoe kan ik zien dat ik een aantasting van huisboktor heb.

Sporen:
  • hoopjes boormeel op het hout (niet altijd het geval);
  • vaak rimpelig houtoppervlak;
  • uitvliegopening is ovaal, rond 6-9 mm., gerafelde rand;
  • boormeel: cilindrische deeltjes.

Hoe verspreidt de huisboktor zich?

De kever vliegt in de maanden juni-september rond en vermenigvuldigt zich op die manier. Ook vindt er verspreiding plaats via transport van aangetast hout.

Hoe kan ik de huisboktor bestrijden?

Bij een aantasting moeten de boorgangen opgespoord worden en vrij worden gemaakt.
Daarna zal er een behandeling plaatsvinden met een insecticide.
In sommige gevallen zullen er ook gaten geboord moeten worden en worden er pluggen geplaatst om op moeilijk bereikbare plekken het middel diep genoeg in het hout te laten dringen. Kortom: voor de bestrijding van huisboktorren heeft u een gespecialisseerd bedrijf nodig.

Preventieve maatregelen tegen de huisboktor:

Binnenkomend hout inspecteren op de aanwezigheid van de huisboktor; houtwerk rondom (incl. verbindingen, constructies en scheuren) voorzien van een dekkende laag verf, vernis, beits of lak.
(dit werkt alleen als u zeker weet dat de boktor er nog niet in zit en houtwerk preventief behandeld is met insecticide.)

Heeft u een aantasting van huisboktorren in uw hout?

Heeft u overlast of hinder van huisboktorren of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw boktorrenprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links