Kraaiachtigen

kraai overlast weren
(Corvus monedula L.)

De kauw is in ons land de kleinste vertegenwoordiger van de kraaiachtigen. Hij komt in de winter soms in grote groepen voor!


Uiterlijk:
de kauw is circa 33 cm groot- het verenkleed van de kauw is zwart- nek en oorstreek van de kauw zijn grijs en de ogen zijn licht.

Leefwijze en ontwikkeling van de torenkauw

Leefwijze: In de winter leven kauwtjes vooral in zwermen waarin ze gezamenlijk naar voedsel zoeken.
Kauwtjes zijn zeer intelligent en hebben een bijzonder leervermogen. In hun groep kennen ze een complexe sociale structuur Ze geven de voorkeur aan nestholtes, boomholten of in schoorstenen van gebouwen om te broeden. Een koppeltje blijft elkaar hun leven lang trouw.
Ontwikkeling: kauwtjes leggen 1x per jaar 3 tot 6 eieren in een nest inde periode van april/juli.

Schade door kauwtjes:

  • Nestelen soms onder dakpannen, overkappingen en in schoorstenen.
  • Zij kunnen gazons en grasvelden compleet ruïneren als ze op zoek zijn naar insectenlarven (vooral engerlingen en emelten)
  • Geluidsoverlast (slaapplaatsen)
  • Pikschade (plastic verpakkingen,isloatiemateriaal, levensmiddelen)
  • Overlast horeca (terrassen)
  • Verstoren van alarminstallaties.

Hoe kan ik kauwtjes weren en bestrijden?

kraai kauw overlast wering

Bij kauwen weren kan men denken aan het aanbrengen van goed geplaatst gaas en/of netten op plekken waar overlast ondervonden wordt . Weren kan het probleem verschuiven maar kan in veel gevallen toegepast worden. Naast bovenstaande oplossingen is onze “Dakgootpreventie” een duurzame oplossing tegen kraaien onder uw dak. Dit systeem beschermd tevens uw goten tegen verstoppingen en lekkages.

Het verjagen van kauwen

Kauwen verjagen kan gebeuren, indien het een grote groep (kolonie) betreft, met behulp van laser, vogel afweerpistool of angstkreten van de soort. Dit is alleen mogelijk op plaatsen waar de kauwen gaan slapen en er een alternatief in de buurt is ter vervanging van de huidige slaapplaats.

Het vangen van kauwen

Kauwen vangen kan gebeuren met behulp van kooien welke geplaatst worden op de locatie waar de kauwen overlast veroorzaken. (niet zijnde de slaapplaatsen)
Hierbij worden in de meeste gevallen de kauwen in een tijdsbestek van drie á vier weken allemaal weggevangen. Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist. Weringsmaatregelen zijn daarentegen altijd toegestaan.

Ik heb een kraaienplaag!

Heeft u overlast of hinder van kauwtjes, kraaien, eksters of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw kraaienprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links