Steenmarter

Martes Foina, Erxleben

Wat u moet weten over steenmarters!

1096068306De steenmarter is vastgelegd als beschermde diersoort in de natuurwet en mag daarom niet worden verstoord, gevangen of gedood. De reden voor de wettelijke bescherming is dat het aantal steenmarters in Nederland sterk achteruit is gegaan.

Ook het gebied waar de steenmarter voorkomt is flink kleiner geworden.
De bescherming heeft effect gehad. De laatste jaren is het aantal steenmarters toegenomen.

Waar leeft een steenmarter?

De steenmarter is van alle markten thuis.
Hij is een alleseter en lust vruchten, bessen, eieren en kleine prooidieren.
Hij is een uitstekende vanger van ratten en muizen.
De samenstelling van zijn menu is afhankelijk van de plaats waar hij leeft en het voedsel dat in verschillende jaargetijden beschikbaar is.
De steenmarter is een goede klimmer. Hij maakt sprongen van anderhalve meter hoog en kan ook nog eens goed zwemmen.
Kortom, het is een behendig en veelzijdig dier.
De steenmarter houdt niet van open terrein.
Hij zoekt zoveel mogelijk beschutting, bijvoorbeeld in struikgewas.
Overdag slaapt de steenmarter op zijn dagrustplaats. Meestal zoekt hij een dagrustplaats in takkenhopen, bestaande holten onder de grond, boomholten, schuurtjes en huizen. Favoriete plaatsen binnenshuis zijn kruipruimtes, spouwmuren en afgesloten zolders.

Ik heb overlast van steenmarters!

Uitwerpselen van een Steenmarter
Uitwerpselen van een Steenmarter

Waar steenmarters en mensen dicht bij elkaar in de buurt leven, ontstaat soms overlast.
De overlast heeft te maken met geluid, geur en verspreiding van ongedierte.
Steenmarters kunnen stommelende geluiden maken, alsof er een inbreker in huis is.
In de zoogtijd kan men soms de jongen horen piepen.
Steenmarters maken gebruik van verschillende dagrustplaatsen. (dit zijn er soms wel 14 stuks!!) De geluidsoverlast is dus niet permanent.
Omdat ze vaak voedsel meeslepen naar hun dagrustplaats, komt het voor dat u vanuit die plek last krijgt van maden, vliegen, vlooien en andere insecten die uit de dode voedselresten komen van de steenmarter.
Steenmarters zijn, net als katten, zindelijke dieren.
Ze hebben een vaste plek waar ze hun uitwerpselen deponeren. Zo’n plek kan voor stankoverlast zorgen.
Steenmarters beschadigen leidingen en kabels in woningen of auto’s.
Met hun scherpe tanden knagen ze zelfs kabels van hard plastic kapot.

Hoe kan ik steenmarters weren en bestrijden?

Heeft u een steenmarter in huis (gehad)?
Probeer na te gaan door welke opening hij binnen is gekomen.
Steenmarters kunnen door nauwe openingen kruipen.(5 cm is genoeg)
Misschien kunt u kieren afsluiten met hout, straatklinkers of kippengaas, zodat de marter niet nog eens kan inbreken.
Doe dit alleen als u zeker weet dat het dier buiten is en er geen jongen aanwezig zijn !!
Ook kunt u overhangende takken van bomen inkorten of afzagen en klimop langs de gevel verwijderen als de Steenmarter op die manier op of onder uw dak kan komen.
Als een Steenmarter via het dak binnenkomt kunt middels Dakgootpreventie een goede en permanente wering laten aanbrengen tegen steenmarters

Is er door een steenmarter aan leidingen geknaagd in uw auto?
Bekijk of uw auto voortaan op een andere plek kan staan, als het kan in een afgesloten garage.
De kans dat een marter de auto inklimt, neemt ook af als u een stuk gaas of een doek met ammoniak op straat onder de motorruimte legt.
Een goedwerkend afweermiddel tegen steenmarters is mustolet spray.
Deze spray dient u wel regelmatig te herhalen om uiteindelijk een gewenst resultaat te bereiken en de steenmarter definitief weg blijft.

Dakgootpreventie tegen Steenmarters

Als de steenmarter onder uw dak zit, kunnen wij u helpen met het plaatsen van dakgootpreventie.
Klik hier om te lezen hoe dakgootpreventie werkt tegen steenmarters!

Doe het zelf:

Ook kunt u aluminium martestrips aanbrengen om te voorkomen dat steenmarters via de onderkant van uw dakpannen het huis binnen komen.

Heeft u problemen met Steenmarters?

Heeft u overlast of hinder van steenmarters of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw steenmarterprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links