Bruine rat

Rattus norvegicus Berkenhout

Uiterlijk van de bruine rat

De Bruine rat is aan de rugzijde meestal grijsbruin van kleur, de buik is lichter, er is echter een grote variatie in kleuren tot wit (albino) toe.
Het is een stevig gebouwd dier met een vrij stompe snuit, een dicht behaard lichaam en duidelijk zichtbare oren, de vrijwel onbehaarde staart (ca. 20 cm) is korter als het lichaam ( 25-30 cm).
Het gewicht van een volwassen bruine rat is gemiddeld 400-500 gram.

Hoe ontwikkelen bruine ratten?

Bruine ratten komen zeer algemeen voor, het zijn “cultuurvolgers” omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, in/om maisvelden, enz. ze voeden zich met velerlei producten (granen, groenten, fruit, vis, enz.) en zijn derhalve overal te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod, bij voorkeur in de omgeving van water.
De ontwikkeling van de bruine rat is vrij snel, de vrouwtjes zijn na ca. 3 maanden geslachtsrijp en kunnen tot wel 15 worpen van 5 tot 10 jongen ter wereld brengen. De gemiddelde levensduur in het veld is ongeveer 1 jaar.

Welke schade richten bruine ratten aan?

uitwerpselen bruine rat

De bruine rat heeft de voorkeur om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ze overbrenger zijn van de ziekte Weil, ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziekten overbrengen. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting veroorzaken. Bruine ratten in de directe omgeving van de mens zijn dan ook ongewenst.

Hoe kan ik bruine ratten weren en bestrijden?

Door goede bouwkundige voorzieningen te treffen; zoals goed sluitende deuren, smalle ventilatie openingen, enz. kan men ratten buiten houden.
Ook een goede hygiene (nette opslag van producten en verwijdering van afval, periodiek schoonmaken van ruimten, e.d) is van belang om de aanwezigheid van ratten tegen te gaan.

Bestrijding

Na een grondige inspectie van het object en de terreinen en het opvolgen van de IPM Maatregelen, worden op strategisch gekozen plaatsen lokaasdepots ingericht, hierin wordt giftig lokaas uitgezet. De gebruikte bestrijdingsmiddelen (Rodenticiden), zijn z.g anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen).
Na 2 a 7 dagen opname treedt pas na 7 a 14 dagen sterfte op.

Aanbevelingen

Door een preventieve aanpak d.w.z regelmatige inspectie (minimaal 8x per jaar) van terrein, gebouwen en opgeslagen producten kunnen problemen worden voorkomen.
Let daarbij altijd op de bouwkundige toestand van het object en de hygiene in het algemeen.

Heeft u een rattenplaag?

Heeft u overlast of hinder van bruine ratten of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw rattenprobleem!

 

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

 

 

Gerelateerde zoekopdrachten:

 

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links