Hommels

Hommel met Stuifmeel-jarmoBombus spp.


Hommels komen in het gehele land voor, er is een 25 tal soorten bekend in ons land, sterk behaard, met meestal kleurige vormen

Leefwijze van Hommels

Hommels zijn statenvormende insecten.(net zoals mieren en wespen)
De staten zijn éénjarig. In een holte in de grond wordt een cel met voedsel voor één larve gemaakt, eitje wordt gelegd en de cel wordt gesloten, daarna de volgende cel.
Kolonies van sommige soorten tellen slechts enkele tientallen exemplaren; medio augustus verschijnen mannetjes en jonge koninginnen. Hun voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar (bloembezoek)
Nestplaatsen in holten in de grond, bomen, nestkastjes, e.d.Bombus Hypnorum-jarmo

Welke schade veroorzaken hommels?

Hommels steken bijna nooit; een enkele maal kunnen ze hinderlijk zijn wanneer ze bij een school(plein) nestelen of bij een voordeur.

Zijn Hommels nuttig?

Hommels zijn zéér nuttig. Ze bestuiven bloemen en cultuurgewassen.
Ze werken dus mee aan onze voedselvoorziening!

Hoe kan ik hommels weren en bestrijden?

Als hommels echt een gevaar opleveren, dan kan men ervoor kiezen een bestrijding te laten uitvoeren.
Echter, wanneer u geen last van ze heeft en ze dus geen gevaar voren, kunt u ze het beste met rust laten en laten zitten waar ze zitten.
Heeft u nog geen last van hommels maar wilt u voorkomen dat ze een nest maken in uw spouwmuur? Schaf dan bijenbekjes aan.

Heeft u last van een hommelnest?

Heeft u overlast of hinder van hommels of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw ongedierteprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links