Huismus

huismus
Passer domesticus L.

De Huismus komt praktisch over de gehele wereld voor. Ruimten waar levensmiddelen of grondstoffen voor levensmiddelen worden verwerkt, zijn aantrekkelijke verblijfplaatsen voor mussen. Ze eten graag zaden en kruimels. Broeden onder dakpannen en in kleine gaten. In een straal van ca. 600 meter leven ze. Ze paren, nestelen, eten en slapen daar. Het is de meest geziene vogel in Nederland.

Hoe ziet een Huismus eruit?

14,5 cm lang; dikke, kogelvormige snavel, die aan de basis bijna net zo breed is als lang.
Het mannetje heeft donkergrijze kruin, kastanjebruine nek, zwarte keel (bef), witachtige wangen en twee witte vleugelstrepen. Het wijfje en jong hebben geen zwarte bef, zijn van boven dof bruin en van onderen vuilwit; vleugelstrepen ontbreken. NB niet te verwarren met de ringmus, deze is iets kleiner dan de huismus en heeft een zwarte wangvlek en een chocoladebruine kruin.

Waar leven de huismussen?

Een mus legt 3-5 eieren, een enkele maal 6-7, die na 12-14 dagen uit- komen. De jongen blijven ongeveer 2 weken in het nest. Huismussen broeden 3-4 keer per jaar, max. leeftijd 2-3 jaar.

Leefwijze: Mussen zijn cultuurvolgers en vestigen zich veelal daar waar mensen zijn; nesten bevinden zich vaak onder daken. Er wordt het hele jaar aan gebouwd, omdat het niet alleen als broedplaats, maar in de winter ook als slaapplaats wordt gebruikt.

Voedsel: mussen voeden zich voornamelijk met zaden, doch in de zomer ook met insecten en spinnen; leven ook van in gebouwen aanwezige voedingsmiddelen.

Welke schade richten mussen aan?

Mussen veroorzaken soms een ware plaag in voedselverwerkende bedrijven, zoals bakkerijen en tal van fabrieken en opslagplaatsen. Uit hygiënisch oogpunt zijn ze daar niet aanvaardbaar i.v.m. eventuele ziekteverspreiding en bevuiling van voedselvoorraden, ook schadelijke insecten en mijten komen in mussennesten voor. Verder is de aanwezigheid van mussen niet toegestaan binnen een voedselhygiëneplan zoals HACCP/BRC/IFS en FSSC22000 Het komt regelmatig voor dat zij alarminstallaties verstoren en overlast geven in de horeca (terrassen).
In de fruitteelt kunnen mussen pikschade veroorzaken, dit kan een forse kostenpost zijn.

Hoe kan ik mussen weren en bestrijden?

In het algemeen kan men trachten zoveel mogelijk voedsel te ontnemen door zorgvuldige hygiëne toe te passen. Netten kunnen soms ook uitkomst bieden.

Het weren van mussen

mussen overlast weren
In de juiste omgeving zijn mussen graag geziene gasten.

Mussen weren is niet eenvoudig omdat het een kleine en slimme vogel is. Ondanks alle inspanningen die de sector neemt ter preventie, denk hierbij aan tochtsluizen, snelloop deuren en deurslabben, komen ze toch binnen.
Zelfs deuren met bewegingsmelder weten ze te openen. Een gebouw is nooit 100% musdicht te krijgen. Het is wel belangrijk dat zoveel mogelijk de openingen, bijvoorbeeld openingen in dakplaten, worden gedicht. Mussen die onder dakpannen nestelen of daardoor via binnen komen, kunnen worden geweerd met dakgootpreventie. 90% dicht is altijd beter dan helemaal geen maatregelen nemen.

Het verjagen van mussen

Mussen verjagen is geen optie.

Het vangen van mussen

Vangen is een optie als er een paar mussen binnen een gebouw zitten. Dit kan gebeuren met netten en/of kooitjes. Voor bovenstaande werkzaamheden is in de meeste gevallen een ontheffing vereist.

Heeft u problemen met mussen?

Heeft u overlast of hinder van mussen of andere vogels?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw vogelprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links