Zwarte rat

Rattus rattus L.

Zwarte Rat

De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer.
In tegenstelling tot de bruine rat graaft en zwemt een zwarte rat zelden.
De reuk is hun voornaamste zintuig.
Het dier kenmerkt zich doordat hij zeer argwanend is.
’s Nachts is de zwarte rat het meest actief.

De zwarte rat is een alleseter met een voorkeur voor granen en zoete producten. Ze leven op hoge droge plaatsen zoals op zolder of onder het dak, tussen plafonds of dakbeschot.
De zwarte rat heeft een “pikorde” d.w.z. dat ze hun voedsel niet uit één en dezelfde voerplaats eten maar, wel op zo’n 15 verschillende plaatsen. Voordat het knaagdier dus de fatale dosis heeft opgegeten zijn er wel enkele dagen verstreken.
Ze hebben een eigen territorium waar geen soortgenoten worden geduld.
Sporen: uitwerpselen, sleepsporen van staart, aangevreten voer, pootafdrukken, looppaden, buiksmeer, knaagschade
Verspreiding: Als een rattenpopulatie te groot wordt door gebrek aan schuilplaatsen of voedsel gaan ze zich met groepen verplaatsen. Veelal trekken ze dan van open terrein naar boerderijen en woonwijken. Vandaar ook de opmerking: “ik heb voorheen nog nooit een rat gezien en nu wemelt het ervan”. Verder worden zwarte ratten verspreidt via diverse transportmiddelen.

Hoe kan ik zwarte ratten bestrijden?

Een vrijgekomen territorium zal spoedig weer worden ingenomen door een andere rattenkolonie tenzij, op tijd weringsmaatregelen worden genomen en er een professioneel beheersplan wordt opgezet.
Omdat de zwarte rat niet op één plaats eet, maar wel 15 verschillende voerplaatsen heeft, is het verstandig om meerdere voerplaatsen in te richten en een lokaas keuzeproef te doen.
Met de uitkomst hiervan kan men het lokaas kiezen voor de juiste vallen.

Hoe kan ik zwarte ratten weren?

Ook hier zijn IPM Maatregelen onontkoombaar zoals:  Afsluitbare vuilcontainers, voedsel zo mogelijk onbereikbaar voor ratten bewaren, frequente afvoer van vuilnis, de opslaggoederen in loodsen vrij van wanden houden, langdurige opslag zoveel mogelijk vermijden, periodieke inspecties van opgeslagen goederen, klimplanten en bomen minimaal 60cm van ramen en muren houden, goed sluitende deuren (indien ’s avonds gewerkt wordt, is goede verlichting bij openstaande loodsdeuren nodig)
Zwarte ratten zijn uitstekende klimmers en houden zich graag op in de hoger gelegen ruimtes van een gebouw, daardoor komen zwarte ratten veelal via het dak naar buiten en/of naar binnen.
Om dit te voorkomen is er een duurzame en permanente oplossing bedacht: Dakgootpreventie

Welke schade veroorzaken zwarte ratten?

Zwarte ratten zijn verspreiders van ziektekiemen ( Paratyphus, Varkenspest, Pseudovogelpest ). Ze eten 10 tot 15 gram voedsel per dag, bevuilen voedselvoorraden, veroorzaken knaagschade aan isolatiematerialen, leidingen e.d. waardoor er kortsluiting ontstaat en in sommige gevallen zelfs brand (stalbranden)

Heeft u een plaag van zwarte ratten?

Heeft u overlast of hinder van zwarte ratten of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw rattenprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links