Huisspitsmuis

Crocidura russula, Hermann

Huisspitsmuis

De huisspitsmuis is geen knaagdier maar een lid van de orde van insecteneters.

Hoe zien spitsmuizen eruit?

De diertjes vertonen uiterlijk grote overeenkomsten met andere muizen, maar onderscheiden zich duidelijk door de vorm van de kop en hun eetgedrag.
De schedel is smal en spits (bijna kegelvormig) toelopend zonder jukbeenderen.
De snuit steekt ver voor de sikkelvormige snijtanden uit en is spits toelopend en slurfvormig. Net zoals de kop van een mol
De grote varieert, mede afhankelijk van de soort, van 5 tot 9 cm. De staart is kort en behaard. De vacht is sterk glanzend en de aan de zijkant gelegen muskusklieren zijn vooral bij de mannetjes zichtbaar. De poten zijn kort; het zijn echter gewone looppoten. De uitwendige oren zijn zichtbaar, maar klein en meestal in de vacht verborgen.
Zij kunnen door een klepje worden afgesloten. Het gehoor is zeer goed ontwikkeld. Vooral zachte ritselende geluiden worden heel goed waargenomen; op lawaai reageren zij niet. Tastzin en reuk zijn eveneens goed ontwikkeld. De ogen zijn klein en van weinig betekenis. Spitsmuizen vinden hun weg en foerageren bijna uitsluitend met behulp van reuk- en tastorganen.

Waar leven spitsmuizen van?

Huisspitsmuizen zijn vlugge en beweeglijke diertjes, die zich springend en lopend kunnen verplaatsen (muizen bewegen zich vaak huppelend). Zij zwemmen goed en zijn voornamelijk ’s nachts actief. Ze brengen een heel zacht piepend, fluitend of tjilpend geluid voort. In het algemeen zijn de dieren te vinden in ruig, gedekt terrein: kreupelhout, struikgewas, bosranden en droge weilanden.
Huisspitsmuizen zijn felle roofdieren, die zich met dierlijk voedsel voeden. De prooi wordt met de bek gegrepen. Bewegende prooidieren drukken zij met de voorpoten tegen de grond. Zij voeden zich met insecten en hun larven (emelten, meelwormen, etc.), wormen, kleine gewervelde dieren zoals muizen, kleine slakjes, soms spinnen. De dieren zijn zeer vraatzuchtig en blijken zeer gesteld te zijn op variatie in hun voedselpakket. Zij eten dagelijks ongeveer de helft van hun gewicht aan voedsel en kunnen niet lang honger verdragen; krijgen ze niet voortdurend voedsel, dan zijn ze binnen enkele dagen dood.

Spitsmuizen leggen hun uitwerpselen vaak in één bepaalde hoek
Spitsmuizen leggen hun uitwerpselen vaak in één bepaalde hoek

Spitsmuizen zijn zindelijk!

Huisspitsmuizen leggen vaak hun keutels in 1 of 2 hoeken van een ruimte waar ze in verblijven. De keutels liggen dan vaak op een hoop en zijn soms tegen de wand geplakt. Omdat huisspitsmuizen voornamelijk insecten eten, hebben ze grote langwerpige keutels waardoor het nogal eens voorkomt dat mensen in de veronderstelling zijn dat ze ratten hebben. Ratten leggen hun keutels vaak verspreid in een object waar ze verblijven en ook vind je dan vaak graaf en vraatschade.

Hoe kan ik Spitsmuizen weren en bestrijden?

Een bestrijding tegen deze dieren is niet aan te raden. Mocht u overlast ondervinden door grote hoeveelheden poep of stankoverlast door de aanwezigheid van huisspitsmuizen dan kunt u het beste weringsmaatregelen in acht nemen.
Gaten en kieren en andere doorvoeropeningen dichten zodat de huisspitsmuizen niet meer naar binnen kunnen. Het is echter wel aan te raden dit ’s nachts te doen zodat de huisspitsmuizen zich buiten bevinden. Past u de weringsmaatregelen overdag toe, dan loopt u het risico dat de huisspitsmuis ingesloten zit en een hongerdood sterft met kans op stankoverlast.

Heeft u problemen met spitsmuizen?

Heeft u overlast of hinder van spitsmuizen of andere plaagdieren?
Twijfel niet en neem contact met ons op! Wij gaan graag het gesprek met u aan om een geschikte oplossing te vinden voor uw muizenprobleem!

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoon, mail of middels ons contactformulier.
mega-des logo

Telefoon: 0320-286900
Email: info@megades.nl

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links