post

Muskusrat

Ondatra zibethicus, L.De muskusrat lijkt zich steeds sterker te ontwikkelen hetgeen voor ons land een ramp kan gaan worden omdat muskusratten gigantisch veel schade aanrichten aan dijken, taluds en andere natuurlijke water en zeeweringen. De … [Lees meer...]