post

Steenmarter

Martes Foina, Erxleben Wat u moet weten over steenmarters! De steenmarter is vastgelegd als beschermde diersoort in de natuurwet en mag daarom niet worden verstoord, gevangen of gedood. De reden voor de wettelijke bescherming is dat het aantal … [Lees meer...]

post

Huiskrekel

Acheta domestica L. Hoe kom ik aan huiskrekels? De huiskrekel komt van nature voor in Zuid-Azie, hier vervult hij een nuttige functie als opruimer in de natuur. krekels leven voornamelijk van rottend plantaardig en dierlijk materiaal. De huiskrekel … [Lees meer...]

post

Duizendpoten

Lithobius forficatus L. Duizendpoten, hoe kom ik eraan? Duizendpoten leven in vochtige omstandigheden men kan ze overal aantreffen waar vermolmd hout ligt, stenen, composthoop of bloembedden zijn. Een overlevingskans is voor hen binnenshuis niet te … [Lees meer...]