Tag: NVPB is incompetent

Waarom de NVPB Incompetent is

In reactie op het stuk in Pestcontrol News van Juni 2013 pagina 30 onderaan, wil ik graag reageren op de reactie van de NVPB omtrent een tweede branche organisatie

Belangeloos ingezet voor de NVPB

Mega-Des is sinds 1994 lid geweest van de NVO (later NVPB) en heeft 15 jaar lang deelgenomen in de P&P commissie.
Belangeloos, zonder ook maar een enkele vergoeding te krijgen.

Na 15 jaar moest ik afscheid nemen van deze commissie door groei van mijn bedrijf.
De NVO (toen inmiddels NVPB) heeft niet eens de moeite genomen me ooit te bedanken voor die 15 jaar dat ik mij belangeloos voor de branche heb ingezet.
Ook als je kritische geluiden liet horen tijdens (leden)vergaderingen, bijeenkomsten of ander samenzijn, dan werd je vriendelijk doch dringend verzocht “je kop te houden” of anders je lidmaatschap op te zeggen.
Wanneer je ook maar op enigerlei manier opbouwende kritiek wilde geven die het bestuur als “negatieve kritiek” zag, werd je als een mongool weg gezet, niet serieus genomen en werd je dood gezwegen.

NVPB heeft 2e kamer beleid

Het bestuur van de NVPB zit daar voornamelijk voor zichzelf!
De leden en de rest van de branche zijn niet belangrijk!
De NVPB is een afspiegeling van onze 2e kamer; veel vergaderen, super interessant doen, veel geld opsouperen maar niets bewerkstelligen….en dat al 35 jaar lang!!

Zelfs op de laatste Ledenvergadering van de NVPB op 5 februari jl. heb ik nog een kritische noot geplaatst bij het nieuwe beleid.
“Hoe kun je nu met droge ogen naar de leden gaan beweren dat de communicatie naar de leden verbetert moet worden, de communicatie naar de buitenwacht beter moet en dat de communicatie sneller en duidelijker moet plaatsvinden, terwijl je intussen vanwege bezuinigingen de communicatiecommissie opheft??”

Ik ga niet in details treden omtrent omzet, lasten en baten van de NVPB, maar als er dan een kostenpost is, die ruim 2/3 van het budget van de NVPB opzuigt en je wilt daar een opmerking over plaatsen, zwijgt iedereen als het graf en wordt je weer weggezet als iemand die nergens verstand van heeft.
Ook als je goede, betere en goedkopere alternatieven aandraagt, schijn je ergens achter de schermen hele belangrijke personen tegen de schenen te trappen.

Daarnaast heeft de NVPB jaren lopen lobbyen in Brussel met afgevaardigde Mr. Robert Stuyt.
Ieder lid van de NVPB, moest naast zijn toch al niet goedkope lidmaatschap, nog eens jaarlijks extra € 350,- bij betalen om dit te bekostigen….. resultaat?!?!
Er verdwijnen nog (steeds) meer en meer biociden en de regelgeving wordt alleen maar lastiger en ingewikkelder!
Weggegooid geld dus……..

NVPB leden zijn makke schapen

Intussen durft niet één lid van de NVPB zijn mond open te trekken omdat hij bang is in het verdom hoekje geplaatst te worden……
De NVPB heeft hiermee bewezen dat zij niet de Branche behartigd, maar een doelstelling heeft om zoveel mogelijk geld te genereren om zichzelf levensvatbaar te houden.
De plotselinge verlaging van de contributie voor nieuwe (aspirant) leden bewijst dat ze geen kwaliteit maar kwantiteit nastreven.
Wanneer de NVPB het dan jammer vindt dat de mensen van PLA..N. hun energie in PLA..N. steken en niet in de NVPB, zegt toch genoeg dat ze een behoorlijke bord voor hun kop hebben!
Ik ben nu 19 jaar lid van de NVPB geweest, waarvan 15 jaar me met volle overgave heb ingezet voor de NVPB en dan wordt er gezegd dat ze het jammer vinden dat ik de energie in PLA..N. steek en niet in de NVPB.

Hoe doof en blind kun je zijn…?!?!?!

Branche Organisatie PLA..N. als frisse wind en tegengeluid

Het feit dat Branche Organisatie PLA..N. binnen 6 weken al uit 18 leden bestond zegt genoeg!
Ook al behoren de leden van Branche Organisatie PLA..N. tot een andere doelgroep dan de NVPB zich bij thuis voelt, samen kunnen we de hele markt vertegenwoordigen naar de overheid.
Leden die kwaad weggelopen zijn en leden die geen lid willen worden van de NVPB zullen nooit meer terugkeren naar de NVPB om vele verschillende redenen, waar de NVPB zelf debet aan is.
Maar alle leden van PLA..N kunnen wel in overleg met de NVPB één front vormen naar de overheid.


Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden…

word nu lid van een Branche Organisatie die wel belangeloos uw zaken behartigd

Meld u hier aan om lid te worden van PLA..N.

Deze website is een initiatief van
Mega-Des Plaagdierbeheersing
Megades Plaagdierbeheersing

Links