post

Vossen

(Vulpes vulpes L.)Vossen verplaatsen hun verblijfs- en jachtgebied waar het meeste voor hen te halen is. Op zoek naar voedsel komen zij steeds meer voor in de bebouwde kom en veroorzaken daar ook in groeiende mate overlast.Hoe ziet een vos eruit?Een … [Lees meer...]

post

Hommels

Bombus spp. Hommels komen in het gehele land voor, er is een 25 tal soorten bekend in ons land, sterk behaard, met meestal kleurige vormen Leefwijze van HommelsHommels zijn statenvormende insecten.(net zoals mieren en wespen)De staten zijn √©√©njarig. … [Lees meer...]

post

Steekmuggen

Het gehele jaar door kunt u last hebben van steekmuggen. Niet alleen in de (na)zomer, maar ook in de winter kunt u er binnenshuis veel last van ondervinden als er water in uw kruipruimte blijft staan. Hoe is de ontwikkeling van … [Lees meer...]

post

Steenmarter

Martes Foina, Erxleben Wat u moet weten over steenmarters! De steenmarter is vastgelegd als beschermde diersoort in de natuurwet en mag daarom niet worden verstoord, gevangen of gedood. De reden voor de wettelijke bescherming is dat het aantal … [Lees meer...]