post

Vossen

(Vulpes vulpes L.)Vossen verplaatsen hun verblijfs- en jachtgebied waar het meeste voor hen te halen is. Op zoek naar voedsel komen zij steeds meer voor in de bebouwde kom en veroorzaken daar ook in groeiende mate overlast.Hoe ziet een vos eruit?Een … [Lees meer...]