post

Hommels

Bombus spp. Hommels komen in het gehele land voor, er is een 25 tal soorten bekend in ons land, sterk behaard, met meestal kleurige vormen Leefwijze van HommelsHommels zijn statenvormende insecten.(net zoals mieren en wespen)De staten zijn √©√©njarig. … [Lees meer...]

post

Zwarte rat

Rattus rattus L. … [Lees meer...]

post

Steenmarter

Martes Foina, Erxleben Wat u moet weten over steenmarters! De steenmarter is vastgelegd als beschermde diersoort in de natuurwet en mag daarom niet worden verstoord, gevangen of gedood. De reden voor de wettelijke bescherming is dat het aantal … [Lees meer...]

post

Springstaarten

Collembola spp Hoe zien springstaarten eruit? Springstaarten zijn zeer kleine insecten zelden groter dan 5mm, ze hebben hun naam te danken aan het feit, dat vrijwel alle soorten over een gevorkt apparaat aan het achterlijf beschikken waarmee ze in … [Lees meer...]